Wizytówka

wizytówka

Jeśli chcą Państwo wysłać mi bezpieczną wiadomość, mój klucz publiczny PGP dla powyższego adresu można znaleźć tutaj:

https://keyserver.pgp.com/