Wizytówka

wizytówka

Jeśli chcą Państwo wysłać mi bezpieczną wiadomość, mój klucz publiczny PGP dla powyższego adresu można znaleźć tutaj:
https://keys.openpgp.org/search?q=mariusz@alephnet.pl